نرم افزار ها و فروشگاه اینترنتی نیک برازش

حسابداری یکی از مهمترین بخش های هر کسب و کاری است. حتی اگر تمامی محصولات خود را با درصد سود مشخصی به فروش برسانید یا حتی فروشگاه شما تک محصولی باشد، مشمول مالیات نباشید، تنها به صورت نقدی کار کنید و… باز هم برای محاسبه هزینه های ثابت و جاری خود نظیر اجاره، قبوض، حقوق کارمندان و دیگر هزینه ها و در نهایت محاسبه میزان سود و زیان خود به یک نرم افزار حسابداری نیاز خواهید داشت.