اهمیت گزارش مالی چیست

NickBarazesh
image

حسابداری

اهمیت گزارش مالی چیست؟

گزارش مالی شرکتی، اطلاعات حیاتی در مورد سلامت مالی کسب و کارها ارائه می‌دهد. این گزارش‌ها بر اساس فعالیت‌های حسابداری روزانه تهیه می‌شوند. از طرفی گزارش‌های مالی شرکتی، منابع مالی را که در داخل و خارج مشاغل در جریان است، ردیابی می‌کنند.

اطلاعاتی که از این گزارش‌ها به دست می‌آید، در تصمیم گیر‌ی‌های سازمانی نقش بسزایی دارد. گزارش‌های مالی در تصمیم گیر‌ی در خصوص گسترش و تامین اعتبار مورداستفاده قرار می‌گیرند. تصمیمات بازاریابی نیز بر مبنای چنین گزارش‌هایی انجام می‌شود.

داده‌های حاصل از گزارش‌های مالی شرکتی، به طور کلی عملکرد یک کسب و کار را نشان می‌دهد. عملکرد کسب و کارها برای سرمایه گذاران بالقوه از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا گزارش‌های مالی در جذب سرمایه گذاران اهمیت زیادی دارند.

در مقاله پیش رو قصد داریم دلایل اهمیت گزارش مالی شرکتی را بیان کنیم. همچنین تاثیر آن ها بر فعالیت‌های کسب و کارها را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.
سود و زیان

گزارش مالی شرکتی، اطلاعاتی در رابطه با جزئیات سود و زیان ارائه می‌دهد. سود و زیان کسب و کارها، پس از تعیین هزینه‌های کلی و کسر آن از درآمد عملیاتی تعیین می‌شود. در قسمت بالایی گزارش‌های مالی منابع مختلف درآمد عملیاتی قابل مشاهده است. این منابع شامل مواردی همچون منابع حاصل از فروش عمده، خرده فروشی، درآمد حاصل از اجاره و بهره هست. در قسمت پایینی گزارش سود نیز دسته‌بندی‌های مختلفی از هزینه‌ها قرار می‌گیرد. این هزینه‌ها شامل مواد اولیه، نیروی کار، اجاره‌بها و استهلاک است. اطلاعات بسیار مهمی از گزارش مالی شرکتی به دست می‌آید. این اطلاعات نشان می‌دهد که شرکت در حال سودآوری است یا چه میزان متحمل ضرر شده است. بنابراین با استفاده از گزارش‌های مالی، وضعیت مالی کسب و کارها تعیین می‌شود. پس با استفاده از این گزارش‌ها می‌توان اقدامات لازم در جهت کسب سود بیشتر و کاهش ضرر و زیان را انجام داد.

گزارش نتایج عملیاتی

ترازنامه‌ها، اطلاعاتی همچون دارایی، بدهی و سهام یک شرکت را در یک بازه زمانی مشخص را نمایان می‌کند. این گزارش‌ها عملیاتی که باعث تغییر در شرایط مالی شرکت‌ها در بازه زمانی معین‌شده است را نشان نمی‌دهند. بنابراین نتایج حاصل از عملیات مختلف در بازه زمانی معین سبب نگرانی سرمایه گذاران می‌شود. به همین جهت گزارش مالی شرکتی در اینجا حائز اهمیت می‌شود. این گزارش‌های مالی اطلاعات حاصل از عملیات مختلف را در اختیار مخاطبان قرار می‌دهند. اطلاعات حاصل از نتایج عملیاتی شامل فروش، هزینه، سود یا ضرر است. با استفاده از گزارش مالی شرکتی، سرمایه گذاران عملکرد یک شرکت در گذشت را مورد ارزیابی قرار می‌دهند. علاوه بر آن جریان پول نقد را نیز می‌توان به کمک این گزارش‌ها، موردبررسی قرار داد.

نیک برازش
اهمیت گزارش مالی شرکتی در رابطه با جریان نقدی

مهم‌ترین مزیت گزارش مالی شرکتی، ارائه اطلاعاتی در رابطه با مبادله نقدی بین شرکت و دنیای خارج، در بازه زمانی معین است. با استفاده از چنین گزارش‌هایی سرمایه گذاران اطلاعاتی مهمی در رابطه با جریان نقدی کسب و کارها به دست می آورند. این گزارش‌ها اطلاعاتی در رابطه با در دسترس بودن منابع لازم برای پرداخت هزینه‌ها یا خرید دارایی به دست می‌دهند. درک و تفسیر میزان سود گزارش‌شده در صورت حساب‌های سود بسیار دشوار است. علاوه بر این چنین صورتحساب‌هایی اطلاعات مستقیمی در رابطه با مبادله نقدی شرکت‌ها ارائه نمی‌دهند. اما با استفاده از گزارش مالی شرکتی، اطلاعات موردنیاز صاحبان مشاغل و سرمایه گذاران در رابطه با جریان نقدی را می‌توان به دست آورد. چنین گزارش‌هایی جریان پول نقد در شرکت‌ها که از طریق فعالیت‌های غیرعامل به دست می آیند، را نشان می‌دهد. بنابراین با استفاده از گزارش مالی، سرمایه گذاران، داده‌های مربوط به پول حاصل از همه منابع، نه فقط درآمد حاصل از عملیات را به دست می آورند.

بیانیه سهامداران

بیانیه سهام یا گزارش مالی شرکتی سهام، برای سرمایه گذاران از اهمیت بالایی برخوردار است. این گزارش‌ها تغییرات در مولفه‌های مختلف سهام را نشان می‌دهد. از جمله این مولفه ها، سود باقیمانده در یک دوره زمانی مشخص است. با استفاده از گزارش مالی شرکت‌ها در خصوص سهام، ارزش خالص یک کسب و کار، محاسبه می‌شود. کسر بدهی‌های یک شرکت از کل دارایی‌های آن، ارزش خالص یک شرکت را نمایش می‌دهد. افزایش سرمایه گذاری در کسب و کارهای مختلف منجر به افزایش درآمد می‌شود. لذا دادهای حاصل از گزارش‌های مالی در جذب سرمایه و افزایش درآمد کسب و کارها بسیار مهم است و اهمیت گزارش مالی شرکتی را نمایان می‌سازد.


loder